Informationssäkerhetspolicy

Vad täcker policyn?

Den här Policyn beskriver hur Green Praline (i fortsättningen även refererad som ”företaget” ”vi” eller ”vårt”) använder den data som vi hanterar i relation till våra kunder. Policyn beskriver också dina rättigheter rörande vårt användande och vår hantering av den data som samlas in.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in data från dig när du köper en produkt eller tjänst av oss. Datan vi samlar in inkluderar vissa eller alla av följande

 • ditt namn
 • din faktureringsadress
 • din leveransadress
 • din e-postadress
 • ditt telefonnumer
 • din betalinformation och/eller bankkonto information, när du uppger dessa vid köp av produkter eller tjänster
 • dina reklampreferenser vilket inkluderar de medgivanden du har gett oss

Vilken information delar vi med tredje part?

När du köper varor från vår online butik hanteras din data av vår tredje parts online butiks leverantör, Selz. Den data som inhämtas inkluderar ditt namn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress samt betal- och/eller bankkonto information. All data inhämtad via Selz hanteras enligt Selz Privacy Policy enligt .

När du köpt frakt kommer vi att använda nödvändig data för att fraktbolaget skall kunna leverera produkter.

Hur använder vi informationen?

Vi hanterar din data för följande anledningar

 • För att kunna fullfölja ett avtal eller tar steg emot ett avtal detta inkluderar:
  • ta emot betalningar
  • kommunikation med dig
  • arrangera leverans av produkter eller tjänster
 • När du ger oss tillåtelse
  • kan vi skicka direkt marknadsföring om våra produkter och erbjudanden via e-post
  • vid andra tillfällen kan vi fråga om tillåtelse att använda din data för andra ändamål som beskrivs vid tillfället

Återkallelse av tillåtelse och nekande av direkt marknadsföring

Där vi får din tillåtelse att hantera din data har du alltid rätt och möjlighet att återkalla den tillåtelsen om vi behöver informationen för att fullfölja ett avtal och du återkallar tillåtelsen innan avtalet är fullföljt hävs avtalet. Du har alltid rätt att neka direkt marknadsföring, profilering etc när som helst. Information om hur du det går till finns under ”Hur kommer du i kontakt med oss?”.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att be oss om en kopia av den sparade data vi har för att rätta, ta bort eller begränsa användandet av din data.

Du kan även motsätta dig hantering av din data i vissa fall, framför allt vid direkt marknadsföring eller när vi inte behöver hantera data för att fullfölja ett avtal vi ingått med dig.

Dessa rättigheter kan begränsas om vi enligt lag är skyldiga att spara någon av den informationen vi har.

För att ta del av dina rättigheter kontakta oss enligt via nedan angivna adress. Vid klagomål om hur vi hanterar din data har du rätt att vända dig till Datainspektionen.

Hur länge sparar vi in data?

Vi sparar information som behövs för vår bokföring i linje med bokföringslagens krav och riktlinjer. Övrig personlig data sparas i längst ett år efter senaste kontakt.

Hur kommer du i kontakt med oss?

Vi hoppas kunna svara på alla frågor du har om hur vi hanterar din data. Om du har några frågor eller om någonting är oklart om hur vi hanterar din data kan du skicka ett brev till oss på Green Praline, Hauptvägen 90, 123 58, Farsta.